Polityka prywatności

Polityka prywatności dla klientów sklepu internetowego www.tradismak.pl

I. Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Centrum Kultury Smaku „Sekwens” sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Mariańskiej 11, 47-400 Racibórz, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000126045 i posługująca się numerem NIP 639-17-03-624, zwana dalej „Spółką”. Kontakt ze Spółką w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: rodo@sekwens.com.pl

II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności, Spółka przetwarza Pana/Pani dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdzie Pan/Pani wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi i kategoriami odbiorców danych.

W celu realizacji zamówienia przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • Imię i nazwisko,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • adres wysyłki,

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie ma obowiązku ustawowego) jednakże bez podania adresu i telefonu nie jesteśmy w stanie dostarczyć towaru pod wskazany adres i wywiązać się z umowy. Do realizacji tego celu przekazujemy Pana/Pani dane do następujących kategorii podmiotów:  firma kurierska, Poczta Polska i firma dostarczająca sklep internetowy.  Dane przetwarzamy do momentu wywiązania się z umowy sprzedaży uwzględniając przy tym dodatkowy czas na prawo do odstąpienia od umowy.

W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy
 • adres zamieszkania lub adres siedziby firmy
 • numer NIP,

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie ma obowiązku ustawowego) jednakże bez ich podania nie jesteśmy w stanie wystawić faktury. Do realizacji tego celu przekazujemy Pana/Pani dane do firmy świadczącej obsługę informatyczną.  Dane przetwarzamy przez okres 6 lat.

W celu rozliczeń finansowych, takich jak np. rozliczenie finansowe zawartej umowy lub przechowywanie wyciągów bankowych, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy
 • adres zamieszkania lub adres siedziby firmy
 • numer konta bankowego,

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie ma obowiązku ustawowego) jednakże bez ich podania nie jesteśmy w stanie dokonać rozliczenia finansowego zawartej umowy. Do realizacji tego celu przekazujemy Pana/Pani dane do firmy świadczącej obsługę informatyczną. Dane przetwarzamy przez okres 6 lat.

W celu rejestracji konta użytkownika przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • adres zamieszkania
 • nazwa firmy, adres siedziby i numer NIP

— o ile jest Pan/Pani zainteresowany(a) utworzeniem własnego konta użytkownika w celu łatwiejszej obsługi przyszłych zakupów. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie ma obowiązku ustawowego) jednakże bez ich podania nie jesteśmy w stanie uprościć obsługi przyszłych zakupów. Do realizacji tego celu przekazujemy Pana/Pani dane do firmy dostarczającej sklep internetowy.  Dane przetwarzamy do czasu cofnięcia zgody.

W celu przesyłania powiadomień o statusie zamówienia przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • adres e-mail,

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest informowanie klienta o czynnościach związanych z realizacją usługi w celu podwyższenia jakości realizacji umowy). Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie ma obowiązku ustawowego) jednakże bez podania adresu e-mail nie jesteśmy w stanie wysyłać powiadomień o zmianie statusu zamówienia. Do realizacji tego celu przekazujemy Pana/Pani dane do firmy dostarczającej sklep internetowy.  Dane przetwarzamy do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub do czasu wywiązania się z umowy sprzedaży.

W celu przesyłania informacji technicznych (np. o zmianie w Regulaminie, przerwach technicznych lub utrudnieniach w korzystaniu ze sklepu) przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • adres e-mail,

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest informowanie klienta o czynnościach związanych z realizacją usługi mogących mieć znaczący wpływ na jej wykonanie). Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie ma obowiązku ustawowego) jednakże bez podania adresu e-mail nie jesteśmy w stanie wysyłać powiadomień systemowych. Do realizacji tego celu przekazujemy Pana/Pani dane do firmy dostarczającej sklep internetowy i firmy dostarczającej system wysyłki listów e-mail.  Dane przetwarzamy do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub do czasu wywiązania się z umowy sprzedaży.

W celu przesyłania wydań newslettera przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • adres e-mail,

— o ile jest Pan/Pani zainteresowany(a) otrzymywaniem regularnych wydań newslettera z nowościami i promocjami sklepu. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie ma obowiązku ustawowego) jednakże bez podania adresu e-mail nie jesteśmy w stanie wysyłać wydań newslettera. Do realizacji tego celu przekazujemy Pana/Pani dane do firmy dostarczającej system wysyłki listów e-mail. Dane przetwarzamy do czasu cofnięcia zgody.

W celu przesyłania informacji handlowej przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,

— o ile jest Pan/Pani zainteresowany(a) otrzymywaniem informacji np. o nowych produktach i promocjach. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie ma obowiązku ustawowego) jednakże bez podania adresu e-mail nie jesteśmy w stanie wysyłać informacji handlowej (np. o nowościach i promocjach). Do realizacji tego celu przekazujemy Pana/Pani dane do następujących kategorii podmiotów: firmy dostarczając sklep internetowy oraz firma dostarczająca system wysyłki listów e-mail. Dane przetwarzamy do czasu cofnięcia zgody.

W celu przesyłanie informacji marketingowej przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,

— o ile jest Pan/Pani zainteresowany(a) otrzymywaniem informacji np. o konkursach i wydarzeniach. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie ma obowiązku ustawowego) jednakże bez podania adresu e-mail nie jesteśmy w stanie wysyłać informacji marketingowej (np. o konkursach i wydarzeniach). Do realizacji tego celu przekazujemy Pana/Pani dane do następujących kategorii podmiotów: firmy dostarczając sklep internetowy oraz firma dostarczająca system wysyłki listów e-mail. Dane przetwarzamy do czasu cofnięcia zgody.

W celu odpowiedzi na zapytania e-mail przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • nazwa i adres siedziby firmy,
 • stanowisko służbowe,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (w tym wypadku zgodą jest świadome działanie polegające na wysłaniu przez Pana/Panią zapytania na adres e-mail Spółki). Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie ma obowiązku ustawowego) jednakże bez podania adresu e-mail nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na zapytanie. Do realizacji tego celu przekazujemy Pana/Pani dane do następujących kategorii podmiotów: firma hostingowa i firma świadcząca obsługę informatyczną. Dane przetwarzamy do czasu cofnięcia zgody.

W celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail (jeśli zostało podane),
 • adres zamieszkania,
 • numer rachunku bankowego (jeżeli następuje zwrot pieniędzy).

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie ma obowiązku ustawowego) jednakże bez ich podania nie możemy rozstrzygnąć czy przysługuje Panu/Pani prawo do reklamacji lub odstąpienia od umowy. Do realizacji tego celu przekazujemy Pana/Pani dane do następujących kategorii podmiotów: firma hostingowa,  firma świadcząca obsługę informatyczną i kancelaria prawna. Dane przetwarzamy do momentu zakończenia procesu reklamacyjnego.

W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres wysyłki,
 • adres zamieszkania (jeżeli został podany),
 • nazwa firmy, adres siedziby i numer NIP
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • adres IP,

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich). Dane te pozyskujemy przy złożeniu zamówienia i w trakcie wywiązywania się z umowy. Do realizacji tego celu przekazujemy Pana/Pani dane do następujących kategorii podmiotów: firma hostingowa, firma świadcząca obsługę informatyczną i kancelaria prawna. Dane przetwarzamy przez okres 3 lat.

W celu rozpatrywania wniosków związanych z RODO, w tym np. rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • nazwa firmy, adres siedziby i numer NIP,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu.

ponieważ po pierwsze, przepisy RODO nakładają na nas określone obowiązki dokumentacyjne dla wykazania zgodności i rozliczalności, po drugie, jeżeli zgłosi Pan/Pani np. sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych, musimy wiedzieć, wobec kogo nie stosować marketingu bezpośredniego, ponieważ sobie tego nie życzy.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa; po drugie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie ma obowiązku ustawowego) jednakże bez ich podania nie możemy ustalić czy Pana/Pani jest uprawniona do złożenia wniosku. Do realizacji tego celu przekazujemy Pana/Pani dane do firmy świadczącej obsługę informatyczną.  Dane przetwarzamy do czasu zakończenia rozpatrywania wniosku.

III. Cookies

 1. Spółka na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google).
 2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):
 • zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
 • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
 • stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
 • utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
 • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzie Google Analytics (opisane w oddzielnym punkcie polityki prywatności);
 • korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. Page Plugin, który umożliwia polubienie naszego fanpage’a w serwisie Facebook podczas korzystania z witryny. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez Facebooka.
 1. Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
 2. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.

 

IV. Google Analytics 

 1. W celu tworzenia statystyk, które pozwalają zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony, korzystamy z narzędzia Google Analytics firmy Google. Dzięki temu możemy ulepszać jej strukturę i zawartość tak, żeby była bardziej funkcjonalna i przyjazna użytkownikom.
 2. Korzystamy wyłącznie z podstawowej funkcjonalności Google Analytics, która wykorzystuje pliki cookie do sporządzenia zbiorczych raportów na temat aktywności użytkowników na naszej stronie. Nie łączymy ich z funkcjami mogącymi zidentyfikować pojedynczą osobę takimi jak raporty demograficzne i zainteresowania, funkcje remarketingu, raporty wyświetleń w sieci reklamowej czy też integracje z innymi usługami Google.
 3. Chronimy prywatność naszych użytkowników poprzez włączenie funkcji anonimizacji adresów IP, dzięki której Google Analytics wykorzystuje do swoich zestawień tylko fragment adresu IP użytkownika.
 4. Może Pan/Pani zablokować wykorzystywanie swoich danych w narzędziu Google Analytics instalując w przeglądarce internetowej dodatek, który można pobrać ze strony https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

 

V. Prawo wycofania zgody

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
 2. Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy:
 • wysłać maila bezpośrednio Spółce na adres rodo@sekwens.com.pl lub
 • kliknąć link w wiadomości wydaniu newslettera, dołączony na końcu wiadomości
 1. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

VII. Odbiorcy danych osobowych

Oprócz wcześniej wymienionych odbiorców danych, może się zdarzyć, że na przykład na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

VIII. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Uprzejmie informujemy, że nie przekazujemy danych osobowych podmiotom z „państw trzecich” czyli działających poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

IX. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Pana/Pani danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. Dokładne okresy przetwarzania danych osobowych podaliśmy w punkcie II dotyczącym celów i podstawy prawnej.
 3. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy, przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdej zawartej umowy wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem. Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Pana/Panią z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.

 

X. Uprawnienia podmiotów danych

 1. Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych.
 1. Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
 2. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 3. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (zostały one wymienione w punkcie II) w związku z Pana/Pani szczególną sytuacją. Musi Pan/Pani jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Ponadto w każdej chwili może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
 2. Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez:
 • wysłanie maila bezpośrednio Spółce na adres rodo@sekwens.com.pl lub
 • wysłanie listu na adres pocztowy Spółki lub
 • kliknięcie w link w wiadomości wydaniu newslettera, dołączony na końcu wiadomości.

 

XI. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

XII. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na tej stronie.
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 24 maja 2018 r.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl