Reklamacje i zwroty

Zwrot towaru (odstąpienie od umowy)

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy (zwrócić towar) w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, Centrum Kultury Smaku „Sekwens" sp z o.o. 47-400 Racibórz ul. Mariańska 11, tel. 32 415 21 36, tel. 32 415 29 56, e-mail: sklep@tradismak.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki zwrotu towaru (odstąpienia od umowy)

W przypadku odstąpienia od umowy (zwrot towaru) zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Brak prawa do zwrotu towaru (odstąpienia od umowy)

Prawo odstąpienia od umowy (zwrotu towaru) nie przysługuje w przypadku gdy przedmiotem świadczenia jest towar dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Dotyczy to w szczególności przypraw i dodatków spożywczych.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

Reklamacja z tytułu gwarancji producenta

Reklamacja z tytułu gwarancji producenta przysługuje Państwu wtedy gdy wraz z towarem dostarczono kartę gwarancyjną producenta. Na karcie gwarancyjnej lub na dołączonej ulotce wymieniono autoryzowane punkty serwisowe, w których realizowane są naprawy gwarancyjne. W celu zgłoszenia reklamacji należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym i przedstawić opis pojawiającego się problemu wraz z podaniem nazwy towaru, jego numerem seryjnym, datą zakupu i nazwą sprzedawcy. Dokładna procedura reklamacji może być różna się w zależności od producenta dlatego w każdym przypadku najpierw należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.

 

Reklamacja z tytułu rękojmi

Firma Sekwens odpowiada za towary z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru kupującemu. Dla towarów z terminem przydatności prawo reklamacji z tytułu rękojmi wygasa z chwilą zakończenia terminu przydatności.

Reklamacje z tytułu rękojmi należy zgłaszać pisemnie wraz z jasnym określeniem oczekiwań – wymiany towaru na nowy, naprawę, rabat lub zwrot pieniędzy. Można w tym celu skorzystać ze wzoru formularza zgłoszenia reklamacyjnego, ale nie jest to konieczne. Reklamowany towar (wraz ze wszystkimi kablami, instrukcjami itp. jeśli były w komplecie) należy zapakować w oryginalne opakowanie oraz dołączyć wypełnione wcześniej zgłoszenie reklamacyjne i kserokopię dokumentu zakupu.

Kupujący ma obowiązek dostarczyć wadliwy towar na koszt firmy Sekwens do siedziby firmy w Raciborzu 47-400, ul. Mariańska 11, tel. 32 415 21 36, 32 415 29 56. Prawo do zwrotu pieniędzy będzie mogło być nieuznane gdy wada była nieistotna lub firma Sekwens niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolną od wad lub wadę usunie.

W przypadku żądania wymiany towaru na nowy, naprawę lub zwrotu pieniędzy towar należy oddać w kompletnym zestawie. Od momentu zgłoszenia takiej reklamacji firma Sekwens ma 14 dni na podjęcie decyzji odnośnie tego jak będzie rozpatrzona reklamacja.

Reklamacja z tytułu rękojmi nie obejmuje towarów, których cena została obniżona z powodu niewielkich wad, o których klient został poinformowany przed dokonaniem zakupu.

Wzór formularza zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu rękojmi

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php#faq1364.

Po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego oraz zwrotu kupujący może zwrócić się z wnioskiem o rozwiązanie sporu do stałego konsumenckiego sądu polubownego lub do mediatora. W tym celu może on skorzystać z ogólnoeuropejskiej platformy internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl